همفکران
1400/04/13
08:59
#خبرهای_موثر 📌 نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت. Hamfekran.com @Agahmoshaver

#خبرهای_موثر📌 نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0