پیامهای ناظر بازار
1399/11/15
08:00
توقف نماد (ساوه۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ساوه۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سیمان ساوه متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0