اخبار سایت بورس تهران
1400/10/08
11:48
بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ ۸ دی ماه

بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی امروز چهارشنبه مورخ ۸ دی ماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی جم (جم۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نمادهای معاملاتی(وتوصا)،(دسبحان)،(شستا)،(برکتح)،(رکیشح)


در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(وتوصا)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، شرکت های سبحان دارو(دسبحان)، سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص تغییر سرمایه، حق تقدم شرکت گروه دارویی برکت(برکتح)و حق تقدم استفاده نشده شرکت کارت اعتباری ایران کیش(رکیشح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.


توقف نمادهای (قنیشا۱)،(دعبید۱)،(وبانک۱)و(خبهمن۱)به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


نماد معاملاتی شرکت های قند نیشابور (قنیشا۱) لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید۱) سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک۱) شرکت گروه‌بهمن (خبهمن۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردیدند. نماد هایمذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.


تعلیق نماد معاملاتی (سیتا۱)


با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، نماد معاملاتی (سیتا۱) تعلیق شد.


حراج مجدد نماد معاملاتی(غکورش)


نماد معاملاتی شرکت صنعت غذایی کورش(غکورش)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.


بازگشایی نماد معاملاتی (غدشت)


نماد معاملاتی شرکت دشت مرغاب(غدشت) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره و افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب'، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نماد معاملاتی (شپدیس)


نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نمادهای معاملاتی(خریخت)،(جم)


نماد معاملاتی شرکت های صنایع ریخته گری ایران(خریخت)، پتروشیمی جم(جم)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.


بازگشایی نمادهای معاملاتی(چکاپا)،(دسینا)،(خبهمن)،(دعبید)،(وبانک)،(قنیشا)


نماد معاملاتی شرکت های گروه صنایع کاغذ پارس(چکاپا)، لابراتوارهای سینا دارو(دسینا)، گروه بهمن(خبهمن)، داروسازی دکتر عبیدی(دعبید)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک)، قند نیشابور(قنیشا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.

انتهای خبر

0
0