کدال۳۶۰
1400/11/24
10:29
#ثاخت ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بین المللی توسعه ساختمان #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/06/31 🔹 تاریخ جلسه: 1400/10/29 ساعت 14:00 🔹 سرمای...

#ثاخت


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بین المللی توسعه ساختمان #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۷۲🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۵۴,۱۰۸ میلیون ریال۱۴۰۰-۱۱-۲۴ ۱۰:۲۹:۵۱ (۸۵۳۵۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0