کدال۳۶۰
1401/02/30
16:13
#بکهنوج اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده) شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج ▪️ شرکت تولید برق ...

#بکهنوج


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج

▪️ شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به ازای هر سهم ۱۵۵ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۰۸ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «بکهنوج» با سرمایه ثبت شده ۱۶,۰۵۰,۴۹۶ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مبلغ ۲,۴۸۵,۳۷۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۳۰ ۱۶:۱۴:۴۸ (۸۸۴۱۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0