تکسهم ۹۸
1400/05/24
10:51
گروه #خودرویی عادت داره بازارو سورپرایز کنه، و اونجایی ک فکرشو نمیکنی شروع به حرکت میکنن. باید منتظر بود و دید این گروه چیکار میکنه امسال... @ta...

گروه #خودرویی عادت داره بازارو سورپرایز کنه، و اونجایی ک فکرشو نمیکنی شروع به حرکت میکنن.باید منتظر بود و دید این گروه چیکار میکنه امسال...
@taksahm_۹۸

انتهای خبر

0
0