تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/11
17:27
هم به ثبات رسید هم دلار امروز به خاطر انتخابات گرون شد هم بورس ریخت متاسفم که برای خودم تو اقتصاد مهینم سرمایه گذاری کردم ...

هم به ثبات رسید هم دلار امروز به خاطر انتخابات گرون شد هم بورس ریخت


متاسفم که برای خودم تو اقتصاد مهینم سرمایه گذاری کردم ...انتهای خبر

0
0