کدال۳۶۰
1401/02/17
12:14
#درهآور #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29...

#درهآور


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت داروئی ره آورد تامین
۱۴۰۱-۰۲-۱۷ ۱۲:۱۴:۴۶ (۸۷۷۹۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0