بورس امروز
1399/08/12
19:12
‌‌❇ رشد ۵۹ درصدی فروش شرکت‌های تابعه تاصیکو در ۶ ماه سال / ثبت پوشش ۵۲ درصدی برنامه تولید سال ۱۳۹۹ 🔹مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از ثبت پو...

❇ رشد ۵۹ درصدی فروش شرکت‌های تابعه تاصیکو در ۶ ماه سال / ثبت پوشش ۵۲ درصدی برنامه تولید سال ۱۳۹۹🔹مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از ثبت پوشش ۵۲ درصدی برنامه تولید سال ۱۳۹۹، رشد سود خالص ۷۱ درصدی تاصیکو در ۶ ماه سال ۹۹ و رشد ۵۹ درصدی فروش شرکت های تابعه این هلدینگ در پایان ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به ۶ ماه سال ۹۸ خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0