مجید سلطانی
1399/11/08
09:32
این بازار برای کسی که به دید سرمایه گذاری داخلش پس انداز می کنه، در رکود فرصتهای بسیار نابی ایجاد میکنه. فقط باید در بازه های زمانی مناسب و به شکل ...

این بازار برای کسی که به دید سرمایه گذاری داخلش پس انداز می کنه، در رکود فرصتهای بسیار نابی ایجاد میکنه. فقط باید در بازه های زمانی مناسب و به شکل پس انداز خرید کنه، قیمت اصلا مهم نیست. چون ریخته پس بیشتر بخرم در این بازار جواب نمیده. ماهی چند ماهی یکبار خرید و پس انداز می کنید برای دوره رونق بعدی


انتهای خبر

0
0