پیامهای ناظر بازار
1399/10/01
08:25
معاملات بورس انرژی ایران - بازار مصرف کنندگان بزرگ برق

۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک ماهانه، بار پایه ماهانه، میان باری ماهانه و کم باری ماهانه ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ در بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار

انتهای خبر

0
0