همفکران
1399/09/03
09:06
#نبض_بازار 📈در گروه فلزات اساسی نماد #فولاد در محدوده قیمتی ۱۳۲۰ تومان قرار گرفت. #فملی با افزایش تقاضا همراه و در قیمت ۲۷۹۵ تومان در حال داد و ست...

#نبض_بازار


📈در گروه فلزات اساسی نماد #فولاد در محدوده قیمتی ۱۳۲۰ تومان قرار گرفت. #فملی با افزایش تقاضا همراه و در قیمت ۲۷۹۵ تومان در حال داد و ستد است. #ذوب متعادل و افت ۱ درصد دارد. #فخوز بنظر بزودی در مدار مثبت قرار بگیرد.انتهای خبر

0
0