سهم گلچین
1400/09/10
21:21
#کدال #افزایش_سرمایه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #دسینا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت. #کد...

#کدال


#افزایش_سرمایه


افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #دسینا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
#کدال


#افزایش_سرمایه


#کاوه


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش


افزایش سرمایه شرکت تماما از محل سود انباشته از مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۲.۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۱۳ درصد مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت.#کدال


#افزایش_سرمایه


افزایش سرمایه ۲۰۲۷ درصدی #بموتو از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.انتهای خبر

0
0