کدال۳۶۰
1400/03/17
11:04
#وامین آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ...

#وامین


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۱۷ ۱۱:۰۴:۴۸ (۷۵۴۶۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0