همفکران
1399/11/14
12:15
#کدال #شفاف_سازی #دابور 📌 به اطلاع می رساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ 2.150.702 میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی سود هر سهم (بر مبنای سرم...

#کدال


#شفاف_سازی


#دابور📌 به اطلاع می رساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲.۱۵۰.۷۰۲ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی سود هر سهم (بر مبنای سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال )در سال مزبور مبلغ ۳.۵۸۵ ریال میباشد.انتهای خبر

0
0