بولتن اقتصادی
1399/10/29
08:46
علی ربیعی سخنگوی دولت : آنچه در این سال‌ها به مراتب تلخ‌ بود، نه تهدید و تحریم‌ امریکا بلکه همراهی مخالفان دولت با فشارهای خارجی بود

علی ربیعی سخنگوی دولت :آنچه در این سال‌ها به مراتب تلخ بود، نه تهدید و تحریم امریکا بلکه همراهی مخالفان دولت با فشارهای خارجی بود

انتهای خبر

0
0