کدال۳۶۰
1401/03/02
16:04
#لابسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت آبسال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 759,671 میلیون ریال از محصو...

#لابسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت آبسال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۷۵۹,۶۷۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۹٪ افزایش داشته است.▪️«لابسا» با سرمایه ثبت شده ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۳۱,۷۷۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۶:۰۵:۴۹ (۸۸۶۲۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0