مجید سلطانی
1399/11/14
09:23
در چند هفته گذشته بارها در خصوص شرایط فعلی بازار گفتم و هشدار دادم و فکر می کنم بیش از این گفتن صلاح نیست.

در چند هفته گذشته بارها در خصوص شرایط فعلی بازار گفتم و هشدار دادم و فکر می کنم بیش از این گفتن صلاح نیست.


انتهای خبر

0
0