کانال تحلیلی پارسیس
1401/06/01
07:00
" #وبوعلی بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمايه گذاري بوعلي - وبوعلی در تاریخ 31 مرداد 1401 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1,...

" #وبوعلیبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱,۴۸۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۵۴۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - تولید نیروی برق دماوند - معدنی و صنعتی چادرملو و بورس کالای ایران.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۰۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۶۸ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی ۵,۳۱۴ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۵ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0