بتاسهم
1401/01/31
08:58
مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر از زیر مجموعه های #وبشهر در 12ماهه به سود 679 میلیارد ریالی رسیده است

مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر از زیر مجموعه های #وبشهر در ۱۲ماهه به سود ۶۷۹ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0