بهنام صمدی
1399/08/11
11:32
انتشار دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی از سوى شوراى رقابت/ سقف رقابت در بورس کالا آزاد است بخشی از دستورالعمل شورای رقایت: ماده ۳: دستورال...

انتشار دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی از سوى شوراى رقابت/ سقف رقابت در بورس کالا آزاد استبخشی از دستورالعمل شورای رقایت:ماده ۳: دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات گرم فولادی در بورس کالا به شرح ذیل تعیین می شود:


نرخ ارز سنا(حواله ای) * قیمت جهانی = قیمت پایهتبصره ۱: قیمت جهانی محصولات موردنظر براساس متوسط قیمت FOB یک هفته گذشته گزارش شده در منطقه سی.آی.اس (CIS)، دریای سیاه و چین به ماخذ مجله متال بولتن (میانگین این سه) تعیین خواهد شد.تبصره۲: قیمت معامله در بورس بدون محدودیت رقابت انجام می شود(سقف رقابت آزاد است).


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0