کارگزاری آبان
1401/03/09
09:46
📈قندی ها امروز مورد توجهند و شاهد معاملات مثبت در اکثر نمادها با پیشتازی #قثابت هستیم.

📈قندی ها امروز مورد توجهند و شاهد معاملات مثبت در اکثر نمادها با پیشتازی #قثابت هستیم.


انتهای خبر

0
0